Dönüş yükü nedir?

Nakliyecinin ana çalışma rotasının başlangıcına dönmek için arayış içerisinde olduğu işe dönüş yükü denir.

Dönüş yükünün bulunma sürecinde yaşanan en önemli sorun nakliyecinin zaman kaybıdır. Dönüş yükünün bulunamadığı her saat nakliyeci için kapasite kullanımında ve verimlilikteki düşüşü temsil eder.

Başlangıç rotasına dönüş elzemdir zira başlangıç rotası nakliyecinin ana işini ifa etmek için taşımaya başladığı yerdir. Bazı durumlarda dönüş yükü nakliyecinin eve ve ailesine dönüşü temsil eder. Dönüş yükü nakliyecinin kar/zararını etkileyen ana faktörlerden birisidir. Avantajlı bir dönüş yükü karı maksimize ederken, geç bulunan bir dönüş yükünün yada ticari anlamda avantajsız alınan bir dönüş yükünün  fırsat maliyetine etkisi ciddi boyutlarda olabilir.

Kontrat lojistiği nedir?

Diginak - 6.04.2023

Kontrat lojistiği daha çok orta ve büyük ölçekli ticari işletmelerin tercih ettiği bir taşımacılık hizmeti satınalma şeklidir.

Spot Taşımacılık nedir?

Diginak - 6.04.2023

Spot taşımacılık, günlük piyasa fiyatları üzerinden sadece ilgili taşıma için yapılacak bir kontrat ile müşterinin ( Yük sahibi) ilgili yükü bir lojistik firmasına veya bireysel nakliyeciye taşıtmasına verilen addır.

Bireysel nakliyeci (Kamyoncu) kimdir?

Diginak - 6.04.2023

Bireysel nakliyeci (kamyoncu) , genellikle aracın sahibi olan işletmecinin şahıs şirketi kurarak ve T.C Ulaştırma Bakanlığından aldığı yetki belgesi ile hem aracının sürücülüğünü yapması ve hem de fatura kesme kabiliyetine sahip olması ile gerçekleştirilen ticari faaliyettir.

Nakliye komisyoncusu kimdir?

Diginak - 6.04.2023

T.C. Ulaştırma Bakanlığından almış olduğu H1/H2 yetki belgesi ile taşımacılık işine aracılık yapan tüzel kişiliğe nakliye komisyoncusu denir.

Nakliye fiyatına etki eden faktörler nelerdir?

Diginak - 6.04.2023

Nakliye fiyatına etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan bazıları nakliye fiyatına yüksek etki yaparken diğerleri de düşük etki ile sınırlı kalmaktadır.

Dönüş yükü nedir?

Diginak - 6.04.2023

Nakliyecinin ana çalışma rotasının başlangıcına dönmek için arayış içerisinde olduğu işe dönüş yükü denir.