Nakliye fiyatına etki eden faktörler nelerdir?

Nakliye fiyatına etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan bazıları nakliye fiyatına yüksek etki yaparken diğerleri de düşük etki ile sınırlı kalmaktadır.

Yükün taşınacağı mesafe ve yükün tonajı nakliye fiyatını en çok etkileyen girdilerden bazılarıdır.  Taşıma hizmeti için kat edilecek kilometre ile doğru orantılı oluşacak yakıt maliyeti, nakliye fiyatının hesaplanmasında baz etki yaparken yükün tonajı da yakılacak yakıt miktarını etkilediği için etkili faktörlerden birisidir.

Bunların dışındaki paremetrelerde farklı yüzdelerde navlun maliyetini etkiler.  Bu parametreleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

  • Mesafe
  • Yükün tonajı
  • Yükün cinsi
  • Rota
  • Uğrama sayısı
  • Yük boşaltma sekleme süresi
  • Yükleme tarih/saati
  • Sezonsallık
  • Taşımacının fırsat maliyeti

Kontrat lojistiği nedir?

Diginak - 6.04.2023

Kontrat lojistiği daha çok orta ve büyük ölçekli ticari işletmelerin tercih ettiği bir taşımacılık hizmeti satınalma şeklidir.

Spot Taşımacılık nedir?

Diginak - 6.04.2023

Spot taşımacılık, günlük piyasa fiyatları üzerinden sadece ilgili taşıma için yapılacak bir kontrat ile müşterinin ( Yük sahibi) ilgili yükü bir lojistik firmasına veya bireysel nakliyeciye taşıtmasına verilen addır.

Bireysel nakliyeci (Kamyoncu) kimdir?

Diginak - 6.04.2023

Bireysel nakliyeci (kamyoncu) , genellikle aracın sahibi olan işletmecinin şahıs şirketi kurarak ve T.C Ulaştırma Bakanlığından aldığı yetki belgesi ile hem aracının sürücülüğünü yapması ve hem de fatura kesme kabiliyetine sahip olması ile gerçekleştirilen ticari faaliyettir.

Nakliye komisyoncusu kimdir?

Diginak - 6.04.2023

T.C. Ulaştırma Bakanlığından almış olduğu H1/H2 yetki belgesi ile taşımacılık işine aracılık yapan tüzel kişiliğe nakliye komisyoncusu denir.

Nakliye fiyatına etki eden faktörler nelerdir?

Diginak - 6.04.2023

Nakliye fiyatına etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan bazıları nakliye fiyatına yüksek etki yaparken diğerleri de düşük etki ile sınırlı kalmaktadır.

Dönüş yükü nedir?

Diginak - 6.04.2023

Nakliyecinin ana çalışma rotasının başlangıcına dönmek için arayış içerisinde olduğu işe dönüş yükü denir.