Kontrat lojistiği nedir?

Kontrat lojistiği daha çok orta ve büyük ölçekli ticari işletmelerin tercih ettiği bir taşımacılık hizmeti satınalma şeklidir.

Firmaların tedarik zincirini sürdürülebilir kılmak için taşımacılık işlerini anahtar teslim ihale etmeleri süreciyle oluşur. İhaleye davet edilen alternatif lojistik firmaları içerisinden ticari ve stratejik olarak en uygun teklifi verene işin verilmesi ile beraber imzalanan kontratla hayat bulur.

Bu kontrat genellikle Müşteri (Yük sahibi) lehine olsa da işi alan lojistik firmasının da hak ve yükümlülüklerini teminat altına alır. Kontrat lojistiğinde taşıma fiyatları ihale geçerlilik süresince dolaylı olarak sabittir, genel olarak yakıt maliyeti ve enflasyon oranına göre düzeltme koşulları ile sürdürülebilirlik sağlanmaya çalışılır.

Kontrat lojistiği hizmeti veren firmaların daha çok özmal filo araçlara sahibi olduğu gözlemlenmektedir. Zira kendi kontrolünüzde olmayan bir filo ile kontrat ihalesi almanın, işin ifa edilememesi durumunda olumsuz ticari sonuçları doğabilir. Özmal araç sahibi olmak ve filo yönetim süreçleri ,  yüksek bir maliyet yapısına sahiptir. Sürücü istihdamı, araç periyodik bakımı, tamir, sarf malzemeler, lastik, yük sigortalama, kasko, trafik sigortası, MTV ( Motorlu taşıtlar vergisi) , araç park yeri , kademe, uzman yönetim ekibi ve benzeri birçok maliyet kalemi teklife yansıtılarak , sürdürülebilir karlılık korunmaya çalışılacaktır.

Bunun yanı sıra kontrat lojistiğinde talep edilen aracın zamanında temin edilememesi durumunda cezai şartların olması sebebi ile teklif maliyetine bu tarz risklerin de yansıtılması da teammüller içerisindedir. Kontrat lojistiğinin müşteriler için en önemli iki avantajı 1) Sabit fiyat garantisi ve 2) Yüksek araç tedarik karşılama oranıdır. Yani müşteriler aslında kontrat lojistiği ile maliyetin yıllık seviyede öngörülebilir olmasını ve hizmet kalitesini satın almış olmaktadır.

Ancak yüksek enflasyonun olduğu ülkelerde maalesef kontrat lojistiğinin sürdürülebilir olması konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Açıklanan resmi enflasyon rakamları ile gerçek enflasyonun birbirinden farklı olması sebebi ile, lojistik firma mağdur olmakta ve kontratı ifa edemez hale gelmektedir. Bu durumda kontratlar sorunlar oluşmakta ve taraflar hukuki yönden haklarını aramak için hizmete ara vermek durumunda kalmaktadır. İşte bu noktaya gelindiğinde müşterin tedarik zinciri kırılmakta ve geçici de olsa taşımacılık hizmetini sürdürebilmek için alternatif yollar aramaktadır.

Kontrat lojistiği nedir?

Diginak - 6.04.2023

Kontrat lojistiği daha çok orta ve büyük ölçekli ticari işletmelerin tercih ettiği bir taşımacılık hizmeti satınalma şeklidir.

Spot Taşımacılık nedir?

Diginak - 6.04.2023

Spot taşımacılık, günlük piyasa fiyatları üzerinden sadece ilgili taşıma için yapılacak bir kontrat ile müşterinin ( Yük sahibi) ilgili yükü bir lojistik firmasına veya bireysel nakliyeciye taşıtmasına verilen addır.

Bireysel nakliyeci (Kamyoncu) kimdir?

Diginak - 6.04.2023

Bireysel nakliyeci (kamyoncu) , genellikle aracın sahibi olan işletmecinin şahıs şirketi kurarak ve T.C Ulaştırma Bakanlığından aldığı yetki belgesi ile hem aracının sürücülüğünü yapması ve hem de fatura kesme kabiliyetine sahip olması ile gerçekleştirilen ticari faaliyettir.

Nakliye komisyoncusu kimdir?

Diginak - 6.04.2023

T.C. Ulaştırma Bakanlığından almış olduğu H1/H2 yetki belgesi ile taşımacılık işine aracılık yapan tüzel kişiliğe nakliye komisyoncusu denir.

Nakliye fiyatına etki eden faktörler nelerdir?

Diginak - 6.04.2023

Nakliye fiyatına etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan bazıları nakliye fiyatına yüksek etki yaparken diğerleri de düşük etki ile sınırlı kalmaktadır.

Dönüş yükü nedir?

Diginak - 6.04.2023

Nakliyecinin ana çalışma rotasının başlangıcına dönmek için arayış içerisinde olduğu işe dönüş yükü denir.